No front page content has been created yet.

Thông tin - Sự kiện
05-10-2016

Vào ngày 1/10/2016, Bộ môn Hệ thống thông tin - Khoa Khoa học và Công nghệ đã kết hợp cùng với cộng đồng những người dùng Odoo để tổ chức hội thảo với chủ đề “Odoo In A Nutshell”.

Đây cũng là sự kiện đầu tiên của cộng đồng Odoo Việt nam được tổ chức tại cơ sở Nguyễn Văn Tráng Đại học Hoa Sen. Hội thảo là dịp trao đổi về bức tranh toàn cảnh của Odoo thế giới, Odoo Việt Nam, lắng nghe những nhu cầu của doanh nghiệp, giúp sinh viên có hướng tiếp cận và phát triển con đường sự nghiệp đầy hấp dẫn cùng Odoo.

CỘNG ĐỒNG HOA SEN
facebook gplus twitter youtube